توماس آکویناس ؛ فیلسوف و نویسنده ایتالیایی

به گزارش تاورنا، توماس آکوئیناس، فیلسوف و متکلم مَدْرَسی مسیحی ، عضو فرقه دومینیکی که در اصول و مسائل فلسفی متعددی متأثر از فیلسوفان مسلمان بویژه ابن سینا بوده است.

توماس آکویناس ؛ فیلسوف و نویسنده ایتالیایی

با ما همراه باشید و با تور ارزان ایتالیا از به بهترین کشور اروپا سفر کنیم و در شهرهای ونیز، فلورانس و رم بگردیم و بناهای تاریخی این کشور تاریخی را از نزدیک ببینیم.

زندگینامه

به گزارش خبرنگاران به نقل آکاایران، توماس آکویناس (نام صحیحش توماس آکوئینی) عظیمترین فیلسوف و متکلم دوره قرون وسطی است. وی اواخر سال 1224 یا اوایل سال 1225 میلادی در قلعه روکاسکا در منطقه اکینیو در نزدیکی شهر ناپل، در خانواده ای اشرافی متولد شد. اگر بخواهیم بر اساس لقبش که گاو نر زبان بسته، است حکم کنیم باید بگوییم که او نسبتا فربه بوده است. ویل دورانت می گوید: دوستانش وی را گاو عظیم زبان بسته سیسیل لقب داده بودند.

پدرش فئودال منطقه اکینو بود و توماس را که کوچکترین فرزندش بود، در پنج سالگی به دیر فرستاد، به امید آنکه روزی رئیس آن دیر شود. توماس در آن دیر که مونته کاسینو نام داشت، به عنوان طلبه به تحصیل پرداخت تا در آینده راهب شود. در سال 1239 میلادی برای ادامه تحصیلات به دانشگاه ناپل رفت و در آنجا فنون یا هنرهای هفتگانه را فرا گرفت.

در سال 1334 میلادی به فرقه رهبانی- دو مینیکی پیوست. این عمل او با مخالفت شدید خانواده اش روبرو شد. برادرانش برای جلوگیری از پیوستن او به این فرقه حتی یکسال او را زندانی کردند، ولی توماس از عقیده اش برنگشت و پس از آزادی، به این فرقه ملحق شد. دومینیکیان او را به پاریس فرستادند. توماس، در دانشگاه این شهر نزد آلبرت کبیر به تحصیل پرداخت و همراه او در سال 1248 میلادی به دانشگاه تازه تاسیس شده کلن رفت.

در سال 1252 میلادی، آلبرت کبیر با اعلام اینکه مطلب بیشتری نمی تواند به توماس بیاموزد، وی را برای ادامه تحصیلات به پاریس فرستاد و توماس در دانشگاه شهر پاریس به تحصیل و تدریس پرداخت. در سالهای 54 ـ 1252 میلادی، در رابطه با تفسیر کتاب مقدس، مدتی آموزش دید و طی سالهای 1256 ـ 1254 میلادی، کتاب جمل پطروس لو مباردوس را تفسیر و تدریس کرد.

توماس آکویناس در سال 1256 میلادی با اتمام تحصیلاتش، درجه استادی در الهیات را از دانشگاه پاریس اخذ کرد و یکی از دو کرسی اختصاص داده شده به دو مینیکیان را به دست آورده و استاد کلام در دانشگاه پاریس شد. وی پس از سه سال به ایتالیا بازگشت و طی سالهای 1259 تا 1268 میلادی در حوزه های علمیه و دربار پاپ در شهرهای انانیی، ارویتو، رم و ویتربو به تدریس و تحقیق پرداخت. وی در این سالها ارتباط نزدیکی با دربار پاپ داشت و در سازمان دادن و تدوین دروس مدارس دو مینیکی بسیار کوشید.

در سالهای 1268 تا 1272 میلادی در پاریس اقامت گزید و پس از آن به ناپل بازگشت. او در اواخر سال 1273 میلادی تدریس و تحقیق و تالیف را کنار گذاشت و در سال 1274 میلادی هنگامی که به شهر لیون، برای شرکت در شورای عام کلیسای کاتولیک، سفر می کرد، در یک دیر درگذشت.

توماس مهمترین فیلسوف فلسفه مسیحی است که در فلسفه بعد از خود تاثیری بسیار زیاد گذاشت. از میان مطالب کلیدی آکویناس در باب الهیات، نکات زیر از اهمیت خاصی برخوردار است و شایسته است به طور خلاصه به آن اشاره شود:

1. راه های پنج گانه اثبات وجود خدا؛

2. پیوند میان ایمان و عقل؛

3. اصل تمثیل که یک اصل الهیاتی در باب شناخت خدا بوسیله مخلوقات بدست می دهد.

گاو زبان بسته سیسل، در خلاصه الهیّات، پنج راه اثبات خدا را بیان می نماید، که شالوده استدلال هایش در پی گیری سلسله علت ها تا سرمنشاء آن و یکی دانستن آن با خداست.

او در الهیات می گوید: نخستین و بدیهی ترین راه، را برهان حرکت است ...؛ زیرا محال است، چیزی از جهت واحد و به شیوه واحد هم محرّک باشد و هم متحرک. ... از این رو باید به محرک اول پرداخت؛ که همه می دانند خداست.

دومین راه از علت تامّه می آید ... امکان ندارد که چیزی علّت خودش باشد ... از این رو باید به اولین علّت تامّه اعتراف کنیم، که همه آن را خدا می نامند.

راه سوم از امکان و وجوب وجود گرفته می شود ... باید به موجودی اعتراف کنیم که وجوبش در خودش است ... این موجود را خدا می نامند.

چهارمین راه از تدرّجی است، که در اشیاء یافت می شود .... باید چیزی باشد که علّت همه خوبی ها وکمالات باشد. ما این چیز را خدا می نامیم.

پنجمین راه از نظم دنیا گرفته می شود ... موجودی با شعور وجود دارد؛ که چیزهای طبیعی را به سوی غایتشان راهنمایی می نماید و ما این موجود را خدا می نامیم.

در بحث عقل و ایمان آنسلم، متاله عظیم قرن 11، معتقد بود که ایمان بر فهم مقدّم است و می گفت: ایمان بیاور تا بفهمی! امّا آکویناس در تحقیقات خود ثابت کرد که عقل غریزی و ایمان مراتب مختلف سرشتی هستند؛ که متمّم و مکمّل یکدیگرند. از نظر او عقل فقط می تواند به حقایقی مانند وجود خدا، مشیّت الهی و مانند این ها دست یابد؛ اما به حقایقی مانند تجسم خدا، تثلیث و مانند آن دسترسی ندارد و تنها از راه ایمان به وحی و کتاب مقدّس می توان به آن ها دست یافت!

اساسی ترین اندیشه در باب سخن گفتن از خدا اصل تمثیل است. مثلا در جمله خدا پدر ماست، آکویناس معتقد است که این را باید بدان معنا دانست که خدا از پاره ای جهات شبیه پدر بشری است و از دیگر جهات چنین نیست.

با این همه، بسیاری از نظریات آکویناس رد شده و یا با تردید جدی روبرو شده اند؛ مثل این که از یک طرف او می گوید، هیچ چیز را که مورد قبول عقل نیست، نمی توان از طریق ایمان قبول کرد، ولی در جای دیگر باورهایی مانند تثلیث و تجسّم را با این که مخالف عقل است، صرفا با ایمان می پذیرد؛ اما نباید از این نکته غافل شد که آکویناس، سعی بسیاری برای عقلانی کردن تثلیث از خود بروز داد و نخستین کسی بود که تثلیث را با عقل همراه ساخت. در خصوص راه های پنج گانه اثبات خدا نیز برخی از منتقدان وی در قرون وسطی، مثل دانز و آکمی، انتقاداتی را وارد نموده اند.

آثار آکویناس

آکویناس آثار بسیاری به نگارش درآورده است. آثار او شامل تفاسیری بر کتاب مقدس، مقالات فلسفی و الاهیاتی و تفاسیری بر آثار ارسطو می شوند؛ اما دو اثر از آثارش از اهمیت زیادی برخوردارند:

1. مجموعه ای علیه کفار؛ این کتاب برای پیروان مکتب های غیر مسیحی به نگارش در آمده و براساس فلسفه و عقل است و به کتب مقدس هنگامی استناد می نماید، که موضوع مورد بحث از پیش توسط عقل اثبات شده باشد. به همین دلیل آکویناس خدا و صفات او را اثبات می نماید و ثابت می نماید که هرکس، ارسطو و منطقش را می پذیرد، باید به مسیح ایمان بیاورد؛ زیرا منطق ارسطویی و الهیّات مسیحی به یک خانه دو طبقه شبیه است: فلسفه ارسطویی بنیان و طبقه نخست و الهیّات مسیحی طبقه دوم آن را می سازد.

2. مدخل الهیات؛ او در این کتاب، که مهم ترین اثرش محسوب می شود، الهیّات آگوستینی را با مفاهیم و اصطلاحات فلسفه ارسطویی بیان می نماید.

تأثیر توماس آکویناس بر تاریخ تفکر کلیسای کاتولیک را نباید دست کم گرفت. او با آراء منحصر به فرد خود توانست به خوبی در کلیسای کاتولیک جا باز کند. نفوذ و درخشندگی او در پیوند میان منطق و دین چنان بود، که در قرن نوزدهم، هنگامی که کلیسای کاتولیک روم، به دنبال پاسخ گویی به منتقدان جدید دین بود، لئوی سیزدهم ، احیای مطالعه آثار او را بهترین و مؤثرترین روشی دانست که الهیّات کاتولیک از طریق آن می تواند از عهده مسائل دنیای جدید برآید.

از وی آثار مهمّ دیگری به جای مانده؛ که اکنون از بهترین تحریرات کلیسای کاتولیک روم می باشند. از جمله کلیاتی در رد مشرکان و کلیات الهیات. آکویناس در رساله اول، براهین مهمّی در تأیید ایمان مسیحی به سود مبلغانی که در میان یهودیان، مشغول تبلیغ بودند و در رساله دوم، تحقیقی مبسوط درباره ابعاد مهم الهیات مسیحی ارائه کرد.

هم اکنون از آکویناس به عنوان یکی از قدیسان کلیسای کاتولیک یاد می شود.

آراء و افکار فلسفی توماس آکویناس

توماس آکویناس عظیم ترین فیلسوف و متکلم دوره قرون وسطی است. او در فلسفه خود، ارسطو و فلسفه او را برگزید. توماس در پی آن بود که فلسفه ارسطو را که در نظرش فلسفه ای صحیح بود، طوری تقسیر کند که کاملا با اصول مسیحیت سازگار باشد.

وی اعتقاد داشت که بین آنچه فلسفه و عقل به ما می آموزد با آنچه که وحی یا ایمان مسیحی می آموزد، هیچ اختلافی وجود ندارد. مسیحیت و فلسفه صحیح، یک چیز را می گویند؛ با این تفاوت که عقل فقط تا قسمتی از راه را می تواند برود و این وحی الهی است که تمام راه را برایمان روشن می سازد. وظیفه اساسی فلسفه این است که خدمتگزار دین و جوابگوی شبهات باشد.

توماس آکویناس با الهام دریافت از بحث ماده و صورت ارسطوئی گفت: ماده، وجود بالقوه و صورت، وجود بالفعل است. وقتی صورت ها با ماده جمع می شوند، انواع و اجناس و افراد مستحق می شوند.(و به عبارت دیگر، موجودات به وجود می آیند.)

ماده جنبه نقص وجود و صورت جنبه کمال آن است. صورت ها هرچه به ماده نزدیک تر باشند، انواع و افرادشان بیشتر شده و هر چه روبه کمال بروند، از تکثر دور و به وحدت نزدیک تر می شوند. اگر این سیر ادامه یابد، می رسیم به صورت صورت ها یعنی صورت بی ماده که خداوند است و تغییر در او راه ندارد. توماس آکونیاس دربحث خود درباره خداوند، چندین برهان برای وجود خداوند ذکر می نماید.

به اعتقاد او، عالم آفرینش بهترین عوالم ممکن است، زیرا اگر کاملترین عوالم نباشد،

می بایست در حکمت الهی نقص وجود داشته باشد و این امکان ندارد. توماس آکونیاس عقیده داشت صورت موجودات همواره درذهن خداوند موجودند و این صورتهایی که در ذهن خدا هستند، سر چشمه اصلی وجود خارجی موجودات در این دنیا هستند؛ یعنی در شروع، موجودات این دنیا، صورتهایی در علم خداوند بوده و سپس در عالم خارج موجود می شوند و افراد و محسوسات را تشکیل می دهند.

همچنین، موجودات عالم طبیعت مراتب دارند. هر مرتبه نسبت به رتبه بالاتر خود ماده و نسبت به مراتب زیرین حکم صورت را دارد. به همین ترتیب، حیات طبیعی انسان نسبت به حیات روحانی او مانند نسبت قوه به فعل است. او بیان میکند که نفس انسان پیش از ولادت موجود نیست، اما پس از مرگ باقی است. به اعتقاد او غایت زندگی، سعادت است و تنها با کسب فضایل اخلاقی و در سایه فیض وتفضل الهی می توان به آن رسید.

عالم، عالم اختیار واراده انسان، آزاد است. اما این اراده پایبند اصل نیکی است؛ به عبارت دیگر، اراده انسان بالضروره مایل به نیکی است. البته قوای شهوانی انسان مایل به بدی است و گناهکاری از همین قوا سرچشمه می گیرد. بین این دو، یعنی اراده انسانی و قوای شهوانی همواره تعارض وجود دارد

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 18 آبان 1399 بروزرسانی: 18 آبان 1399 گردآورنده: taverna.ir شناسه مطلب: 1240

به "توماس آکویناس ؛ فیلسوف و نویسنده ایتالیایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توماس آکویناس ؛ فیلسوف و نویسنده ایتالیایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید