امکان فروش دارایی های دولت به صورت فوری وجود ندارد

به گزارش تاورنا، کارشناس بازار کار گفت: شاخص بورس در حال حاضر زیر 1 میلیون و 400 هزار است بنابراین انگیزه ای وجود ندارد که افراد جدید وارد بورس شوند که سهام یا دارایی های دولت را به وسیله بورس خریداری نمایند.

امکان فروش دارایی های دولت به صورت فوری وجود ندارد

با ما همراه باشید و درباره ساعت اینترنتی بیشتر بدانید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، چند هفته ای است خبرهای مختلفی از چالش های بین دولت و مجلس در مورد مصوبه حمایتی معیشتی مجلس می شنویم که دولت هر بار با عناوین مختلف و با توجیهات فنی و غیر فنی ناتوانی خود در تامین منابع طرح را به مجلس یادآور می شد. با اینکه طرح معیشتی مجلس به دلیل غیر شفاف بودن آن ازسوی شورای نگهبان در مرحله اول رد شد و اینک مجلس مدعی برطرف ابهامات و اخذ تاییدیه شورای نگهبان است اما دولت خود به شکل دیگری برای حمایت از یک سوم مردم جامعه پیش قدم شده است. به عبارت دیگر دولت به جای پرداخت ماهی 120 هزار تومان به 60 میلیون نفر قرار است تا اسفند ماه به یک سوم مردم جامعه ماهی 100 هزار تومان پرداخت کند، اما اینجا هم منابع تامین طرح همچنان در ابهام است، فقط فروش دارایی های دولت در بورس یا چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی باقی می ماند که دولت برای تامین منابع به کدام یک از این راه ها متوسل می شود و آیا فروش دارایی های دولت به سرعت امکان پذیر است؟ حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری این موضوع را نقد نموده است.

مهمترین چالش طرح معیشتی دولت و مجلس از نظر شما چیست؟

در مورد تامین منابع اقتصادی طرح های حمایتی مورد نظر مجلس با دولت در هفته های گذشته شاهد چالش هایی بین دولت و مجلس بودیم. دولت از طرح مجلس انتقاد داشت که قادر به تامین منابع لازم نیست، هر چند دولت به تازگی اعلام نموده که تا اسفند ماه به یک سوم مردم ماهیانه 100 هزار تومان به عنوان طرح حمایتی معیشتی پرداخت می نماید که همچنان منبع تامین این طرح را هم به درستی تعیین ننموده اما مساله مهم چه در تامین طرح مورد نظر مجلس که توسط شورای نگهبان رد و مجددا تصویب شد و چه درباره تامین طرح خود دولت این موضوع حائز اهمیت است که امکان تحقق اعتبار بودجه این طرح در کوتاه مدت به وسیله شناسایی منابع جدید با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور وجود ندارد. ایرادی که شورای نگهبان براساس قانون اساسی به طرح مجلس شورای اسلامی برای حمایت های کالایی و نقدی در مورد مصوبه مجلس وارد کرد مسئله بسیار درستی است چرا که دولت هم با توجه به شرایطی که با آن درگیر و مبتلا است منابع لازم برای تامین طرح را ندارد مگر اینکه دولت از بانک مرکزی قرض کند یا پول چاپ کند. دولت گفت که قادر به تامین منابع مصوبه مجلس نیست،اما مجلس برای دریافت تایید از سوی شورای نگهبان به فروش دارایی های باقی مانده دولت اشاره نموده تا به وسیله فروش دارایی های ثابت امکان تحقق طرح فراهم شود.

آیا منابع طرح به وسیله فروش دارایی های دولت در مدت زمان کوتاهی محقق می شود تا اعتبار لازم برای حمایت از معیشت مردم فراهم شود؟

خیر. در کوتاه مدت چنین امکانی وجود ندارد، به این خاطر که بعضی از منابع بودجه سال گذشته و امسال که باید از محل فروش دارایی ها محقق می شد یا دولت انتظار داشت که از این طریق محقق شود تامین نشد و به فروش نرسید. شرایط اقتصادی کشور به گونه ای شده که برای دارایی های دولت در کوتاه مدت خریداری وجود ندارد.

عرضه دارایی های دولت در بورس نمی تواند به سرعت منابع اقتصادی لازم را فراهم کند و دلیل آن را شرح دهید ؟

در حال حاضر خیر. به دلیل افت های بورس و عدم اعتماد مردم به دولت در عملکرد چند ماه گذشته چنین انتظاری در کوتاه مدت نمی توانیم داشته باشیم. بورس در مقطع دو تا سه ماه اوایل امسال شرایط خوبی را تجربه کرد. هر چند حباب زیادی در آن وجود داشت اما مردم برای حفظ ارزش نقدینگی خود به این بازارها هجوم آوردند تا سودهای غیر متعارف کسب نمایند چون دولت از آنها دعوت نموده بود. اما دیدیم آن شرایط احساسی و پرشتاب خسران و ضرر های بسیار زیادی را به اقتصاد کشور و به پس اندازهای مردم وارد کرد بنحوی که اینک بورس به نفس نفس افتاده، خیلی از دارایی ها و سرمایه های مردم در بورس از بین رفته، بنابراین امکان اینکه دارایی های دولت به سرعت و در کوتاه مدت در بورس عرضه شود وجود ندارد.

اما نمایندگان مجلس خواستار عرضه دارایی های دولت در بورس هستند یا عرضه دارایی های دولت در بورس را نسخه حتمی و فوری می دانند تحلیل شما از این دیدگاه چیست؟

آنهایی که فکر می نمایند بورس در چند ماه آینده می تواند به حالت سه ماه پررونق اول سال برشود حتماً بر مسائل اقتصادی و مولفه های اقتصادی ایران اشراف ندارند که چنین موضوعی را مطرح می نمایند و گمان می نمایند دارایی های دولت در بورس به سرعت فروش می رود و منابع آن برای حمایت های معیشتی فراهم و در دسترس دولت قرار می گیرد. مسلما بورس ما تا سال آینده نمی تواند احیا شود و به شرایط خوب خود بازشود. به این خاطر که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور این اجازه را نمی دهد و همچنین تاثیراتی که انتخابات امریکا روی اقتصاد کشور خواهد داشت امکان اینکه شرایط بورس را در کوتاه مدت برای سودآوری مجدد فراهم کند وجود ندارد. وقتی قیمت ها متعادل می شود ارزش دارایی هایی که به وسیله فروش سهام در بورس عرضه شده متعادل می شود ، یعنی قیمت پایین تر می آید بنابراین خریدارانی که در بورس فعالیت می کردند کسانی که در بورس داد و ستد می نمایند امکان اینکه بتوانند سهام های جدیدی که در بورس عرضه می شود را با قیمت مناسب خریداری نمایند به دلیل نبود تقاضا و انگیزه وجود ندارد، لذا در می یابیم که دولت امکان اینکه دارابی ها یا سهام شرکت های حقوقی را در بورس عرضه کند و برای آنها خریداری وجود داشته باشد، ندارد بنابراین با وجود کسری بودجه ای که دولت با آن درگیر است امکان اینکه بتوانیم در کوتاه مدت منابع مصوبه مجلس را فراهم کنیم وجود ندارد.

اگر گمان کنیم منابع طرح به وسیله فروش دارایی های دولت تامین می شود این موضوع چقدر به کار کارشناسی احتیاج دارد؟

هنوز تعیین نیست دولت طرح حمایتی از یک سوم مردم جامعه را چگونه تامین می نماید یا منابع مصوبه مجلس را. حال گمان کنیم که این منابع اقتصادی فقط به وسیله فروش دارایی های دولت یا عرضه سهام شرکت ها انجام شود، اینگونه باید موضوع را آنالیز کنیم که امسال از محل فروش دارایی های دولت باید نزدیک به یک سوم بودجه دولت تامین می شد، آیا دولت تا کنون در این زمینه پیروز بوده؟ خیر. اگر هم بگوییم دولت توانسته بخشی از اموال و دارایی های خود را بفروشد حتما تا به امروز منابع آن را استفاده نموده لذا پولی برای دولت باقی نمانده است، بنابراین در حال حاضر دارایی و اموال دولت راه حل قطعی و فوری خوبی نیست. قطعا برای موضوع فروش دارایی های دولت یابد ارزیابی های لازم و کار کارشناسی صورت بگیرد، اگر دولت بخواهد دارایی ها و شرکت های جدید را به بورس ببرد مقدماتی طولانی لازم دارد تا کار کارشناسی و فرآیندهای اداری و حقوقی آن انجام شود لذا این امکان برای دولت در کوتاه مدت وجود ندارد. همچنین بورس چنین شرایطی را ندارد چون بورس دچار مشکل شده، افت شاخص داشته و هنوز بعد از چند ماه با همه تکنیک ها و حمایت هایی که دولت تمام قد برای برگرداندن بورس به حالت طبیعی انجام داده بورس نتوانسته به روزهای خوش قبلی برشود. شاخص بورس در حال حاضر زیر 1 میلیون و 400 هزار است بنابراین انگیزه ای وجود ندارد که افراد جدید وارد بورس شوند که سهام یا دارایی های دولت را به وسیله بورس خریداری نمایند. بی تردید تاکید بر فروش دارایی های دولت فقط در حد حرف باقی می ماند لذا اعتبار لازم از این طریق فراهم نمی شود. به هر حال اجرای طرح هایی که بسترهای آن فراهم نیست چه به وسیله دولت، مجلس یا حاکمیت به اقتصاد لطمه می زند اگر بخواهیم این طرح ها را با لجاجت و اجبار در چنین شرایطی اجرا کنیم دود آن به چشم ملت خواهد رفت.

منبع: رادار اقتصادی

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 29 آذر 1399 بروزرسانی: 29 آذر 1399 گردآورنده: taverna.ir شناسه مطلب: 1327

به "امکان فروش دارایی های دولت به صورت فوری وجود ندارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "امکان فروش دارایی های دولت به صورت فوری وجود ندارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید