بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط

به گزارش تاورنا، تهران (پانا) - معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه فقر غذایی در مرکز رصد کمیته امداد سنجیده می گردد گفت مرکز رصد ماهانه در 1800 نقطه نمونه برداری می نماید و خط فقر غذایی را تعریف می نماید اکنون خط فقر غذایی به ازای هرنفر 670 هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می گیرند.

بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط

به گزارش ایسنا، علیرضا عسگریان در چهارمین وبینار موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم با بیان اینکه تا کنون به قدر کفایت در زمینه بیمه ها مطالعات گسترده ای انجام شده است اظهار کرد: کمتر دولتی را سراغ داریم که به حوزه رفاه توجه ننموده باشد.

وی اضافه نمود: موسسات بین المللی مختلف نیز به علت اهمیت موضوع و انباشت سرمایه در صندوق ها مطالعات مختلفی در این زمینه انجام می دهند و صندوق ها در آینده دنیا نیز تاثیرگذار خواهند بود.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد در ادامه یک تقسیم بندی انجام داد و صندوق های بیمه ای را با هروضعیتی که دارند به صورت مجزا مورد آنالیز قرار داد و گفت: آیا واقعا برای بهبود صندوق های بیمه ای راهکارهایی نداریم؟ متخصصان راهکارهای متفاوتی را بیان می نمایند اما در کشور خودمان محدودیت هایی داریم، به عنوان مثال ما چقدر می توانیم تغییرات سیستمیک یا پارامتریک در صندوق ها ایجاد کنیم؟ به نظر می رسد فقط می توانیم سن بازنشستگی را افزایش دهیم، مابقی آن هم در این دوره در حد توانمان نیست. مثلا میزان کسورات را می توانیم افزایش دهیم یا اینکه نحوه محاسبه مستمری را تغییر داده و میانگین محاسبه را از دو سال آخر خدمت به پنج سال آخر تغییر دهیم؟ با چنین تغییراتی افراد یکباره از فقر به فلاکت سقوط می نمایند.

عسگریان با بیان اینکه امکان تغییر سیستمیک نیز به طور کامل وجود ندارد گفت: ریسک سرمایه گذاری در کشور ما بالاست و نمی توان آن را به مردم انتقال داد. بورس را ببینید، یک صندوق سرمایه گذاری است که تا 70 درصد سقوط نموده است. این ریسک را مردم تقبل می نمایند.

وی با تاکید بر این که به نظام چندلایه تامین اجتماعی معتقدم و آن را پیشنهاد می کنم که بر مبنای قانون شکل گرفته است و قانون از نظام چندلایه حمایت می نماید گفت: اولین لایه این نظام، لایه محرومین یعنی حوزه حمایتی است و تجربه پیروز بیمه سلامت همگانی را داریم که همه از آن بهره مند شدند. هرچند دچار اشکالاتی در اجراست.

20 میلیون نفر در سه دهک اول قرار دارند که نیازمند حمایت هستند

معاون اسبق وزارت رفاه ادامه داد: در این لایه خدمات نسبی و خدمات کامل ارائه می گردد. خدمات کامل به کسی ارائه می گردد که هیچ گونه نمی تواند از محرومیت کامل خارج گردد و باید تا انتها عمر از او حمایت صورت بگیرد اما خدمات نسبی به حوزه وسیعتری ارائه می گردد و بنا به یک روایت تا 20 میلیون نفر در سه دهک اول قرار دارند که نیازمند حمایت هستند.

بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقر غذایی اند

وی با اشاره به اینکه در کمیته امداد یک مرکز رصد فقر داریم گفت: در اینجا فقر غذایی سنجیده می گردد. در حوزه فقر غذایی می گویند فرد باید سیر گردد و از کار نیفتد. مرکز رصد ماهانه در 1800 نقطه نمونه برداری می نماید و خط فقر غذایی را تعریف می نماید. اکنون خط فقر غذایی به ازای هرنفر 670 هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می گیرند.

روایتهای مختلف از تعریف سه دهک اول درآمدی جامعه

عسگریان اضافه نمود: روایت ها از آمار سه دهک اول متفاوت است، کف آمارها این است که اکنون 6.5 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و فکر می کنم که حدود 7 میلیون نفر دیگر هم هستند که چنین شرایطی دارند ولی تحت پوشش نیستند و در واقع 14 میلیون نفر در لایه اول حمایتی قرار می گیرند. آمار بهزیستی را جدا تعریف می کنیم. حمایت از این 14 میلیون نفر باید چه گونه باشد؟.

عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه باید دو موضوع تامین منابع و مدیریت نظام چندلایه را آنالیز کرد گفت: چه طور می توان بین این حوزه و حوزه های دیگر در زمینه تامین منابع ایجاد هماهنگی کرد؟ اگر بر فرض بخواهیم طرحی را به دولت ارائه دهیم باید چه اولویت هایی را درنظر بگیریم. این طرح باید بر اساس اولویت های خاصی ارائه گردد که اولین اولویت این است که به لایه اول حمایتی توجه ویژه کنیم. جامعه هدف به دو گروه تقسیم می شوند، کسانی که نمی توان برای آنها شغلی ایجاد کرد و توانایی شاغل شدن ندارند و گروه دوم افرادی که می توان آنها را توانمند نموده و شغلی برایشان تعریف کرد.

وی اضافه نمود: برای گروه دوم باید یک دوره خاص درنظر گرفت، به عنوان مثال مددجویی برای مدت 5 سال به طور کامل حمایت شده و از تمام خدمات کمیته امداد استفاده می نماید. در طول 5 سالی که از خدمات استفاده می نمایند مشاغلی تعریف و وامی به آنها پرداخت می گردد که اگر بتوانند به توانمندی و خودکفایی برسند و بتوانند درآمدی به اندازه سه چهارم حداقل دریافتی کارگری دریافت نمایند، از حوزه حمایتی خارج می شوند.

عسگریان با بیان اینکه وقتی مددجو توانمند شد وارد لایه دوم نظام چندلایه تامین اجتماعی می گردد گفت: در لایه دوم باز هم مردم تقسیم بندی می شوند. فرد می تواند در اینجا کسوراتی بابت تحت پوشش قرار دریافت بیمه بپردازد. در این صورت به روایتی طیف وسیعی از انسان ها را از چرخه حمایتی خارج کردیم.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد به بعضی راهکارهای تامین منابع اشاره نمود و درباره نحوه مدیریت نظام چندلایه تامین اجتماعی گفت: معتقدم باید یک مجموعه پویا شکل بگیرد و ترکیب آن به گونه ای باشد که تاثیر سیاسی کمتری بگیرد. مجموعه رگلاتور، سازمان تامین اجتماعی نیست زیرا یک صندوق است که پول مردم به امانت در آنجاست. هرچند از نظر اسمی، حسی و رفتاری این توقع ایجاد شده که بسیاری از مسائل را به صندوق تامین اجتماعی احاله دهند. تامین اجتماعی محاسبات بیمه ای دقیقی دارد، دارای مجمع است و در قبال مشترکین خودش جوابگوست و نمی تواند در قبال اقشار دیگر هم جوابگو باشد.

لزوم حمایت دولت از صندوق های بیمه ای در بحرانهای سیاسی و اجتماعی

وی اضافه نمود: این دوگانه تامین منابع و مدیریت باید تفکیک شوود و مستقل مورد بحث قرار بگیرند. یک نمونه شاخص بانک مرکزی است که تمام بانک ها را مدیریت می نماید و علیرغم کم و کاستی ها و نواقص، باز هم موثر است. به نظر می رسد هیئت امنای تامین اجتماعی در 10 سال اخیر توانست نقش یک رگلاتور را برعهده بگیرد. وزارت رفاه را هم در نقش رگلاتور نمی بینم و باید مدیریت وسیع تر گردد. البته لازم است دولت هم مداخله کند و اگر بحران سیاسی و اجتماعی برای صندوق ها ایجاد گردد، حمایت کند.

عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه متعهد به ایجاد رفاه و ایجاد عدالت هستیم گفت: تجارب دنیای و مطالعات بین المللی نشان می دهند که رفاه، ریسک را از روی خانواده ها بر میارد. برای اینکه به نقطه مطلوب برسیم و گام ها را درست تعریف کنیم باید تغییرات جدی ایجاد کنیم که اولویت با تغییرات ساختاری است. باید نظام چندلایه تامین اجتماعی را به رسمیت شناخت. وقتی لایه اول نظام چندلایه به طور کامل مستقر گردد می توان مبانی آن را به لایه دوم تسری داد.

وی با اشاره به ضرورت وحدت تفکر، تامین منابع، مشارکت دادن مردم و خیریه ها و قرار دریافت آنها در کنار دولت برای حمایت از محرومین در راستای مسئولیت اجتماعی گفت: اگر می گوییم مسئولیت اجتماعی باید بانک ها، شرکت ها و خیریه ها همه کنار هم قرار بگیرند و بخشی از منابع را تامین نمایند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 6 اسفند 1399 بروزرسانی: 6 اسفند 1399 گردآورنده: taverna.ir شناسه مطلب: 1456

به "بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید